Biznesa sistēmu ieviešana IT projektu prasību izstrāde Biznesa sistēmu integrācija Izmaiņu vadība

Biznesa sistēmu ieviešana

viaPro pamata kompetence ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) bāzētu biznesa vadības sistēmu ieviešana uzņēmumu stratēģisko mērķu atbalstam. Šādu projektu galvenais uzdevums un investīciju mērķis ir konkrēta biznesa procesa vērtības ķēdes optimizācija un vispārēja datu pārvaldes kontrole.

Lēmumu ieviest jaunu Biznesa Vadības Sistēmu (ERP) uzņēmumi vairumā gadījumu pieņem reaģējot uz kādu konkrētu problēmu, retāk par prioritāti tiek uzskatīti uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanas uzdevumi. Tomēr, lai arī kāda būtu lēmuma motivācija, galvenais ir izpratne, ka, iegādājoties sistēmu, uzņēmums ir tikai ieguvis savā rīcībā instrumentu jautājuma risināšanai. Risinājuma rezultāts pamatā ir atkarīgs no sistēmas ieviešanas uzdevuma profesionālas izpildes un izmaiņu procesa vadības spējas.

viaPro nodrošina profesionālas konsultācijas, kas palīdz uzņēmumam panākt, lai sistēmas ieviešanas rezultāts sakrīt ar sākotnējiem mērķiem. Ja situācija to prasa un izmaiņu projektā tiekam iesaistīti agrīnā stadijā, palīdzam arī izstrādāt un validēt mērķu definīcijas, prasības vadības sistēmai un biznesa procesu aprakstus. viaPro vispārēja prakse ir jau sākotnējā biznesa prasību apraksta etapā izmatot Biznesa Procesu modelēšanas programmu ProcessModel, darbam ar kuru konsultanti ir saņēmuši profesionālu apmācību.

Tehnoloģiju analītiķis Gartner Group 80% gadījumu par iemeslu sliktam sistēmu lietojumam min nekvalitatīvu sistēmas ieviešanu. Vadības sistēmas ieviešana uzņēmumam ir biznesa kritiska izmaiņa, kas jāvada ar lielu atbildību. Lai nodrošinātu veiksmīgu projektu realizāciju, viaPro konsultanti izmanto programmatūras ražotāja Epicor izstrādātu sistēmu ieviešanas metodoloģiju Signature, secīgi izejot visus ieviešanas loģiskos soļus: Biznesa prasību analīze, Projekta organizācija, Risinājuma izstrāde, Datu sagatavošana, Pilota testēšana, Starta atbalsts, Nodošana. viaPro darbinieki ir sertificēti Epicor sistēmu ieviešanas metodikas Signature pielietošanā, kas nozīmē, ka visi projekti tiek izpildīti un dokumentēti atbilstoši starptautiski pieņemtai praksei un risinājumi ir viegli pārnesami pielietojumam saistītā uzņēmumā citā lokalizācijā vai valstī.

Mēs esam pārliecināti, ka biznesa sistēmu lietojuma izpratnē uzņēmuma lielums ierastā nozīmē kļūst mazsvarīgs, un prakse ir parādījusi, ka tieši mazie uzņēmumi ir atvērtāki informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanai konkurences izrāvienā.

IT projektu prasību izstrāde

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana biznesa stratēģisko mērķu sasniegšanai ir kritiski svarīga jebkuram uzņēmumam, lai veiksmīgi konkurētu arvien dinamiskākajā un agresīvākajā biznesa vidē. Ņemot vērā mega ātrumā augošos datu apjomus, datu pārvēršana lēmumiem derīgā informācijā un spēja reālā laikā iesaistīties elektroniskajā komunikācijā ir praktiski vienīgais ierocis konkurentu izslēgšanai no spēles un pircēju ‘piesiešanai’ savam biznesam. Biznesa vide ir mainījusies, un pircēja dominējošā loma pār piegādātāju nav vairs ignorējama.

IT projektu loma ir pārsniegusi IT nodaļas kompetences robežas un prasa uzņēmuma biznesa speciālistu iesaisti agrīnā stadijā. Tradicionāli uzņēmumā tas nozīmē stereotipu laušanu un jaunu pieeju attīstības plānošanā. Problēma rodas, kad biznesa valoda nevar saprasties ar IT valodu un dalībnieki, būdami speciālisti savā jomā, nevar nonākt pie kopējas definīcijas. Šajā situācijā viaPro nodrošina moderatora lomu un biznesa speciālista ieskicētos mērķus pārvērš biznesa prasību definīcijās IT sistēmai konkrētam biznesa procesam.

Uz augšu

Biznesa sistēmu integrācija

Biznesa process ir karalis, un IT sistēmu vienīgais darbs ir kalpot kādam biznesa procesam. Praksē sekot šai formulai tomēr var būt diezgan sarežģīti, jo vairumā gadījumu uzņēmumi konkrēta biznesa procesa nodrošināšanai izmanto vairākas IT sistēmas, piemēram, finanšu un noliktavu vadības un CRM sistēmas pārdošanai. Rezultātā uzņēmuma veiktspēja kļūst atkarīga no spējas panākt, lai šīs sistēmas sāktu sadarboties un strādāt kopā tāpat kā cilvēki komandā, lai dati tiktu apmainīti, būtu patiesi un pilnīgi un nodrošinātu efektīvu atbalstu lēmumu pieņemšanai.

Biznesa procesu integrācija kā metode šodien ir arī galvenais inovācijas avots uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai. Ja vēl gadus piecus atpakaļ šajā kontekstā tipiski tika runāts par uzņēmuma iekšējiem procesiem, šodien tehnoloģijas ļauj runāt par integrācijas iespējām visā vērtību ķēdē kopumā, iesaistot piegādātājus, pircējus un biznesa partnerus neatkarīgi no uzņēmuma atrašanās vietas tajā. Izšķirošā ir spēja iekļauties šajā ”kompānijā” elektroniski un sarunāties ar visām dalībnieku sistēmām.

viaPro nodrošina biznesa sistēmu integrācijas risinājumu konsultācijas un izstrādi, sākot ar prasību izpēti, integrācijas biznesa loģikas definīciju, risinājuma specifikāciju, izstrādi, ieviešanu un pēc-ieviešanas uzraudzību.

viaPro specializācija ir pilnībā integrēti risinājumi (End-to-End), kuru galvenie atdeves parametri ir reakcijas ātrums, precizitāte un būtisks cilvēkresursu ietaupījums. Svarīga risinājumu vērtība ir pieejamās zināšanas integrēto procesu finanšu vadībā.

Uz augšu

Izmaiņu vadība

Lēmums par IT bāzētas biznesa vadības sistēmas ieviešanu automātiski ierosina izmaiņu lavīnu uzņēmuma procesos, darba metodēs, darbinieku uzvedībā, zināšanu pieprasījumā, sadarbībā ar partneriem, pircējiem un piegādātājiem. Nerespektējot izmaiņu nozīmību un atstājot tās pašplūsmā, procesa dabisks ceļš ir konflikts un sistēmas ieviešana tipiski nepanāk sākotnēji nosprausto mērķi. Izmaiņa ir neizbēgama, bet destruktīvs rezultāts nav neizbēgams, ja vien izmaiņa tiek pareizi vadīta.

viaPro pašplūsmas vietā piedāvā praksē aprobētu metodisku izmaiņu vadību. Mūsu konsultanti metodiski strādā gan ar uzdevumu, gan cilvēkiem. Uzdevums pārsvarā ir metriski aprakstāms, un rezultāts izmērāms, piemēram, pārdošanas rezultāts dienas beigās pieejams vadītāja mobilajā ierīcē. Tomēr izmaiņu konstruktīvs rezultāts ir iespējams tikai tad, ja uzsvars paralēli tiek likts uz indivīda izmaiņām visplašākajā nozīmē, sākot ar zināšanu un spēju pilnveidošanu un beidzot ar uzvedības maiņu un lojalitāti. Skatoties uz izmaiņu metodiski, arī šie rādītāji ir aprakstāmi un, tātad rezultāts ir kontrolējams. Piemērā par pārdošanas rezultātiem dienas beigās vadītāja mobilajā ierīcē darbinieka spēja un attieksme datu apstrādē ir kontrolējams priekšnoteikums datu pieejamībai vadītājam.

Uz augšu

Uzņēmumu vadītājiem:

Fortune Aberdeen Group Gartner
Epicor TEC 2018. gada Epicor iScala salīdzinājums ar citiem ERP risinājumiem
Epicor iScala saņem Zelta apbalvojumu Best in Biz Awards 2018 International
Klientiem pieejama jaunākā Epicor iScala versija
CIO Review speciālizlaidums par Epicor
Info-Tech Research Group nosauc Epicor par vadošo ERP programmatūru izstrādātāju vidēja lieluma uzņēmumiem
Klientiem pieejama jaunākā Epicor ERP versija
Epicor iScala International Business Awards saņem Gold Stevie® Award