Pārtikas rūpniecība Metālapstrāde Meža nozare Auto industrija Serviss

Pārtikas rūpniecība

Pārtikas un dzērienu rūpniecība ir otra lielākā apstrādes rūpniecības apakšnozare un sastāda 22% no Latvijas apstrādes rūpniecības izlaides apjoma, galvenie rādītāji šeit. Nozares vadošie uzņēmumi ir apvienojušies Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijā.

Pārtikas rūpniecībā, līdzīgi farmācijai, svarīgākie uzdevumi ir uzturēt un kontrolēt receptūras, nodrošināt kontrolētu izejvielu sagādi, ražoto produktu kvalitātes kontroli un partiju atsekojamību no vienas puses un ražošanas izmaksu uzraudzību un cenošanu no otras. Papildus, biznesa vadības sistēmai ir jābūt spējīgai atbalstīt plūsmas ražošanu un nodrošināt rīkus noliktavas aprites kontrolei. Nozarei ļoti svarīga ir paplašināta ražošanas partiju uzskaite visā biznesa ciklā, sākot ar izejvielām un beidzot ar saražoto produkciju. Derīguma termiņi, uzglabāšanas nosacījumi, kvalitātes kontroles datu reģistrs, klienta piegāžu atsekojamība, bojātu produktu precīza kontrole un atsaukšanas iespēja ir biznesa kritiskas prasības, bez kuru nodrošināšanas pārtikas nozares uzņēmuma dzīvotspēja var būt apdraudēta.

viaPro ir pieredze ERP sistēmu atbalsta plānošanā un ieviešanā gan pārtikas ražošanas, gan tirdzniecības procesos.

Metālapstrāde

Metālu ražošana un izstrādājumi sastāda vairāk nekā pusi no mašīnbūves un metālapstādes nozares kopapjoma. (Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācijas dati)

No biznesa vadības viedokļa nozarē sarežģītākie un kritiskākie uzdevumi ir divi: spēt noteikt izstrādājuma pašizmaksu saņemot pasūtījumu, lai nekļūdītos ar pārdošanas cenu, un spēt noteikt, vai izstrādājumu varēs piegādāt pasūtītājam vēlamajā termiņā. Bieži ražošanas modelis ir ražot-pasūtījumam, vai jaukts – ražot-pasūtījumam kombinācijā ar ražot-noliktavai.

viaPro konsultanti praksē ir pārliecinājušies, ka integrētas ERP sistēmas ieviešana palīdz optimizēt un risināt materiālu plūsmas kontroli, pašizmaksas kontroli, materiālu un pasūtījumu partiju kontroli, kvalitātes kontroli un noliktavu disciplīnu. Lielu pievienoto vērtību dod materiālu iepirkumu plānošanas integrācija ar piegādes partneriem līdz pat just-in-time piegādes modelim.

Uz augšu

Meža nozare

Mežu nozares loma Latvijas ekonomikā ir visai nozīmīga kaut vai tādēļ, ka šī ir vienīgā nozare, kam ir pozitīva eksporta/importa bilance, galvenie skaitļi šeit.

Meža nozare ir stipri reglamentēta visā piegādes ķēdes garumā. Atsevišķas darbības regulē gan atbilstoši MK Noteikumi, tai skaitā prasības apaļo kokmateriālu uzmērīšanai, gan specifiski industrijas noteikumi, piemēram, AS Latvijas Valsts meži izstrādātie Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas noteikumi. Meža nozares uzņēmumiem sarežģītākais un vienlaikus arī kritiskākais uzdevums ir reālā laikā noteikt sortimenta pieejamību un pašizmaksu jebkurā ražošanas posmā. Lai gan izmaksu struktūra mežistrādē un kokapstrādē ir atšķirīga, metode lielā mērā ir vienāda – katru izmaksu elementu pievienot pašizmaksai un sistematizēt analīzei reālā laikā tā izcelsmes vietā. Rezultātā ne tikai ražošanas procesi kļūst caurspīdīgi arī finanšu izpratnē, bet tiek iegūta spēja strauji reaģēt gan uz cenu svārstībām, gan arī pircēja pieprasījumu. Bet kā to izdarīt, ja kokus cērt mežā, nevis birojā, un dēlis no zāģa tiešā ceļā nonāk saplāksnī, nevis iegriežas noliktavā?

Praksē šo uzdevumu risina, liekot centrā spēcīgu Biznesa Vadības Sistēmu (ERP), kas rūpējas par finanšu plūsmas kontroli un uzskaiti, un, apkārt tai veidojot risinājumus, kas elektroniski iegūst reāla laika metriskus datus no dažādām kokapstrādes un uzmērīšanas iekārtām, mežtehnikas mašīnām, vai vienkārši mobilajām ierīcēm, kurās darbinieki ievada datus. Piemēram, zāģbaļķu uzmērīšana tiek veikta skenējot katru baļķi, kā rezultātā ikdienas apstrādājamo datu apjoms ir milzīgs. Par biznesam kritisku posmu kļūst spēja iegūtos metriskos datus pārvērst zāģbaļķu kvantitatīvā un finanšu uzskaitē atbilstoši uzmērīšanas noteikumiem, ieskaitot līgumu kontroli, norēķinus ar piegādātājiem un datu nodošanu biznesa partneriem. Uzņēmumu veiktspējas palielināšanai viaPro piedāvā programmatūru RoundLink.

viaPro ir uzkrāta pieredze integrētu sistēmu ieviešanā visos mežistrādes un kokapstrādes etapos, sākot ar augoša meža izstrādi un zāģbaļķu tirdzniecību un beidzot ar zāģmateriālu apstrādi un rūpniecību.

Uz augšu

Auto industrija

Latvijas tirgū auto industrija pamatā nozīmē automašīnu, tehnikas un rezerves daļu importu un tirdzniecību.

No biznesa vadības viedokļa tehnikas nozarē sarežģītākie un kritiskākie uzdevumi ir pirkuma-piegādes procesa kontrole, seriālo numuru uzraudzība un pēc-pārdošanas, jeb servisa, process, savukārt rezerves daļu nozarē – auto tirgus apzināšana, ražotāju katalogu integrācija, noliktavu vadība un piegādes ķēdes kontrole.

viaPro ir uzkrāta pieredze integrētu sistēmu ieviešanā auto industrijas piegādes ķēdes organizācijā un optimizācijā. Katras tehnikas vienības, piemēram, mežizstrādes mašīna vai ceļu būves iekārta, iegāde var tikt uzskatīta par atsevišķu projektu ar savu aktivitāšu kopu, izmaksu struktūru un tai sekojošo servisa funkciju, kas prasa integrāciju ar rezerves daļu vadību. Tas ir unikāls process, kam nepieciešama specifiska ERP sistēmas konfigurācija. Savukārt rezerves daļu vairumtirdzniecības process ir atšķirīgs un tam ir jāapkalpo viss auto tirgus klāsts, nevis konkrēta iekārta. Šajā gadījumā nav iespējams sagatavoties konkrētas iekārtas rezerves daļu pieprasījumam, un ir jāspēj klientam piedāvāt pasūtīt daļu sev saprotamā veidā - atrast pēc mašīnas modeļa. Uzņēmuma uzdevums ir ātri reaģēt un daļu piegādāt vēlamajā adresē, kas lielā mērā ir atkarīgs no spējas sadarboties ar ražotāja vadības sistēmām.

Uz augšu

Serviss

Specifiska biznesa aktivitāte ir serviss. Tradicionāli ar servisu mēs saprotam kādu remonta darbnīcu, tomēr aktivitāte ir plašāka. Jebkurš uzņēmums, kurš pārdod iekārtas vai mašīnas – gan rūpnieciskās, gan sadzīves - ir spiests nodrošināt servisa funkciju. Jebkurš ražošanas uzņēmums ir spiests nodrošināt savu iekārtu apkopi. Jebkurš nomas uzņēmums ir spiests nodrošināt nomas objektu servisa funkciju. Skatot servisa funkciju sistemātiski, ir jārunā par trim uzdevumiem: pēc-pārdošanas serviss, jeb garantiju apkalpošana; iekārtu un mašīnu remonti; un preventīvā uzturēšana, jeb apkope.

No biznesa vadības viedokļa parādās virkne grūti pārraugāmu uzdevumu, kas bez pieejas sistematizētiem datiem uzņēmumam var radīt nopietnas izmaksas: seriālo numuru uzskaite; termiņu un pircēju kontrole garantiju gadījumā, garantijā iekļauto līgumu kontrole; rēķinu izrakstīšana, jeb maksātāju kontrole (ražotājs vai pircējs); preventīvās uzturēšanas grafiku kontrole un darbu un rezerves daļu sarksti konkrētai apkopei; izbraukuma remontu kontrole; darba aktivitāšu izcenojumi un pašizmaksa; un līdzīgi.

viaPro ir pieredze ERP sistēmu ieviešanā servisa procesos. Prakse ir pierādījusi, ka sistēmas ieviešana dod ievērojamu uzlabojumu servisa funkciju izmaksu un ieņēmumu uzskaitē un būtiski samazina nepamatoti sniegtu pakalpojumu procentu, kas tiek veikti par labu klientam, ja nav iespējams precīzi izsekot iekārtas seriālā numura datus.

Uz augšu

Uzņēmumu vadītājiem:

Fortune Aberdeen Group Gartner
Epicor TEC 2018. gada Epicor iScala salīdzinājums ar citiem ERP risinājumiem
Epicor iScala saņem Zelta apbalvojumu Best in Biz Awards 2018 International
Klientiem pieejama jaunākā Epicor iScala versija
CIO Review speciālizlaidums par Epicor
Info-Tech Research Group nosauc Epicor par vadošo ERP programmatūru izstrādātāju vidēja lieluma uzņēmumiem
Klientiem pieejama jaunākā Epicor ERP versija
Epicor iScala International Business Awards saņem Gold Stevie® Award