Organizācijas migla – amizants vai kaitinošs izteiciens?

Ierasts uzskatīt, ka ERP ieviešana ir laikā ierobežots process, kuru iesāk, pabeidz, nodod uzturēšanas procedūrai un mapīti noliek plauktā. Prakse pierāda, ka uzņēmumi, kuri ERP ieviešanu uzskata par laikā ierobežotu un pabeigtu procesu, negūst investīcijas pilnu atdevi, un neizmanto iespējas, ko vadības sistēma var dot ilgtermiņā.

Protams, var diskutēt vai biznesa prasību salāgošana ar vadības sistēmas nodrošinājumu ir uzturēšanas procedūra vai ieviešanas turpinājums, bet ir pietiekami skaidrs, ka ERP sistēmas lietojuma, tāpat kā biznesa attīstības kopumā, uzraudzība ir nepārtraukts process, kas prasa konsekventu biznesa prasību monitoringu no vienas puses un tehnoloģiju un sistēmas funkcionālā piedāvājuma izpratni no otras.

Ņemot vērā reālo tirgus un tehnoloģiju attīstības tempu, stresa līmenis uzņēmumos kļūst aizvien sakāpinātāks. Biznesa vides izmaiņas prasa spēju ātri reaģēt, kas, savukārt pieprasa izmaiņas organizācijas procesos un ieradumos, kas, savukārt pieprasa vadības sistēmu atbalsta revīziju un korekcijas. Rezultātā redzams, ka efektivitātes nodrošināšanai ERP ieviešanas process ir nebeidzams (līdzīgi life-long learning) un nespēja to realizēt var biznesam būt liktenīga.

Procesu reorganizācija, papildināta ar vadības sistēmas atbilstības nodrošinājumu, jau pati par sevi ir riska pilns un sarežģīts uzdevums, bet šobrīd, lai noturētu vai paaugstinātu savu pozīciju tirgū, procesu reorganizācija ir jāveic zibenīgi. Teorētiski to apzinās jebkurš uzņēmums.

Realizācijai praksē kā lielāko biedu biznesa procesa eksperti min organizācijas miglu – jo lielāks uzņēmums, jo mazāka ir uzņēmuma procesu pārskatāmība un atsevišķu personu izpratne par to, kā viņu darbības ietekmē pārējo uzņēmumu, vai procesi tiek dublēti un varbūt pat darbojas pretēji viens otram. Šajā līmenī organizācijas migla nebūt vairs nav amizants izteiciens. Uzņēmums netiek redzēts kā viens vesels, un vadītājs, sakot, ka viņam ir virkne nodaļu, kur katrā ir zināms skaits darbinieku, patiesībā nezina, ko konkrēti šie cilvēki dara. Faktiski tikai blakus strādājošie saprot, ko dara kolēģis, bet visā struktūrā pārskatāmība ir pazaudēta.

Ir tikai viena metode, kā nepieļaut organizācijas miglas ienākšanu uzņēmumā, un tā ir biznesa procesu un to savstarpējās mijiedarbības dokumentācija. Klasiski tam tiek izmantoti biznesa procesu modelēšanas rīki.

Viens no tādiem, ar speciālu ievirzi ERP sistēmu ieviešanas atbalstam, ir XSOL - XSOL Corporation Inc. produkts. XSOL uzsver divas biznesa procesu dimensijas: vizualizācija un savstarpējās sakarības un funkcionalitāte.

Biznesa procesu modelēšanas rīku uzdevums ir sniegt atbilstošu ticamu biznesa procesu attēlojumu un ļaut identificēt “vājos punktus”, kur iespējami uzlabojumi. Arī XSOL uzdevums ir tāds pats - tas ir rīks cilvēkiem un organizācijām, kuras vēlas precīzi zināt, kas notiek viņu organizācijā, lai varētu darīt labāk jebko – sasniegt nospraustos mērķus, labāk apmācīt personālu, nepārtraukti uzlabot veiktspēju, ātri adaptēt jaunu stratēģiju vai būt spējīgam nekavējoties reaģēt uz izmaiņām.

XSOL programmatūra parāda, ko jūsu darbinieki dara reālajā dzīvē, reālajā laikā. Savukārt darbinieki var redzēt savu darbavietu un kā tā iederas un sadarbojas ar kolēģiem konkrētu biznesam svarīgu procesu izpildē. Ar šādu nodrošinājumu uzņēmums vienmēr ir spējīgs saprast, pārbaudīt un realizēt nepieciešamās procesu izmaiņas arī stresa situācijās.

Klienti ieskata, ka XSOL ir tiešs izmaksu ekonomijas avots biznesa prasību apraksta jomā. Salīdzinot nepieciešamos resursus biznesa prasību dokumentēšanai gan izmantojot XSOL, gan bez šī rīka, tika konstatēts, ka XSOL ļauj ietaupīt aptuveni 50% laika un kopumā ļauj sasniegt vēl labākus projekta rezultātus izmantojot par 20-30% mazāk resursu. Līdz ar to, piemēram, ERP projektu ieviešanas prasa mazāk laika, un iegūtais risinājums ir tieši pielāgots attiecīgā uzņēmuma vajadzībām.

Uzņēmumu vadītājiem:

Fortune Aberdeen Group Gartner
Epicor TEC 2018. gada Epicor iScala salīdzinājums ar citiem ERP risinājumiem
Epicor iScala saņem Zelta apbalvojumu Best in Biz Awards 2018 International
Klientiem pieejama jaunākā Epicor iScala versija
CIO Review speciālizlaidums par Epicor
Info-Tech Research Group nosauc Epicor par vadošo ERP programmatūru izstrādātāju vidēja lieluma uzņēmumiem
Klientiem pieejama jaunākā Epicor ERP versija
Epicor iScala International Business Awards saņem Gold Stevie® Award