Nākošās paaudzes ERP – biznesa jaunās manieres atspoguļojums

Daiņa Zīraka, 19.07.2012

“ERP biznesam Latvija ir par mazu. Maz ir uzņēmumu, kas patiešām domā tehnoloģiski un IT bāzēti. Cik Latvijā vispār tādu ir?” – ar šādu viedokli reizēm ir nācies sastapties diskutējot par ERP tirgu Latvijā.

Tehnoloģiju adaptācijas spēja noteikti ir viens no rādītājiem, kuru pēta ERP ražotāji konkrētu tirgus potenciāla vērtējumam papildus tirgus finanšu potenciālam un citiem rādītājiem. Nesen redzēju grafiku, kur Latvija bija ierindota kreisajā apakšējā stūrī. Mierinājumam jāsaka, ka ekonomiju izmērs nebija dalīts, un mūsu konkurenti bija gan lielā Vācija Eiropā, gan Āzijas tirgi, un tomēr. Diezgan neomulīgi domāt, ka ‘ERP biznesam Latvija ir par mazu’, jo tas vienlaikus nozīmē, ka Latvijas biznesam ERP netiek piedāvāts. Tātad - mūsu bruņojums konkurencē būs atpalicis un neefektīvs? Noteikti nē, jo esmu pārliecināta, ka mazāki kuģi vienmēr ātrāk manevrē un ir agresīvāki jauninājumu ieviešanā. Varbūt vaina ir nonēsātā terminoloģijā? Nu ja nav mums pozitīva asociācija tam ERP, veidojam jaunu terminu. Kopš tā rašanās ERP funkcionālais spektrs arī ir būtiski paplašinājies, galvenokārt komunikāciju tehnoloģiju attīstības ietekmē.

Ko nozīmē - nākošās paaudzes ERP?

Saskaņā ar BSA - Business Solutions Alliance vērtējumu ir desmit pazīmes, kas raksturo nākošās paaudzes ERP:

1. ERP ražotāja uzticība. Nākošas paaudzes ERP PIEPRASA ražotāja uzticību produktam. Ražotājam, kurš ir uzticīgs savu produktu attīstībai nākotnē, noteikti būs gan precīzi definēta produkta attīstības karte, gan stabils finansējuma avots pētījumiem un izstrādēm, lai nodrošinātu tā nepārtrauktu attīstību. Ja ražotājam nav skaidra produkta stratēģija, tas var novest pie neparedzamām programmatūras uzturēšanas un atbalsta problēmām. Šis ir interesants punkts, lai rosinātu sarunu. Latvijā tipiski interese par ERP sistēmu sākas ar cenu, kurai seko funkcionalitāte un vēl tehniskā platforma. Par ražotāja finanšu stāvokli nejautā vispār un par produkta attīstības prognozi arī nē. Ja nu saruna aizvirzās līdz publiski pieejamajiem ražotāja peļņas rādītājiem, tas tiek asociēts ar ‘re kā, uz mums (lietotājiem) pelna’, nevis ‘labi, tuvākā nākotnē pētniecība un produkta attīstība ir drošībā’. Ir jāsāk piekrist, ka stabila peļņa ir pozitīvs, nevis negatīvs signāls ERP lietotājam.

2. ERP piegādes modeļa izvēles iespēja. Šodien pārsvarā runājam par uzņēmuma adresē instalētu programmatūru, programmatūru kā pakalpojumu (SaaS), mākoni (Cloud) vai kādu citu no kombinācijām. Jūsu uzņēmums var būt stingrā pozīcijā par konkrētu modeli, tomēr pozīcija var mainīties, un tad būs svarīgi, ka varat vienkārši migrēt no viena piegādes modeļa uz citu. Ražotāji, kuri var piedāvāt vairāk kā vienu modeli, ir ar skatienu nākotnē, un spēja sekot tehnoloģiju izmaiņām nostāda viņu programmatūru priviliģētā pozīcijā. Ir modē runāt par Cloud un SaaS un to, ka normāli domājošie dzīvo mākonī. Tomēr biznesā tās ir tikai funkcionalitātes piegādes metodes un vairāk svarīgas izmaksu politikas un stila izpratnē, ja atmetam drošības jautājumus. ERP kontekstā svarīga ir tikai darba nepārtrauktība - piegādātāja spēja piedāvāt dažādus piegādes modeļus savai programmatūrai.


Nākošās pazīmes jau vairāk par funkcionalitāti:


3. Sadarbības veicināšana gan uzņēmuma iekšpusē starp dažādām nodaļām, gan uz ārpusi – datu pieejamība piegādātājiem, klientiem un partneriem. Tā nodrošina visu spēlētāju, arī biznesa partneru, dziļāku ievilkšanu savā tīmeklī.

4. Elastīga un modificējama platforma. Pat vislabākā ERP sistēma nenodrošinās vairāk kā astoņdesmit procentu konkrēta biznesa prasību, un tas nozīmē, ka palikušie divdesmit prasīs noteiktu individuālu risinājumu ieviešanu. Ja programmatūra ir būvēta elastīga, šie divdesmit procenti ir ņemti vērā.

5. Lomu bāzēta funkcionalitāte, sākot ar darba interfeisiem līdz pat darba uzdevumu grupēšanai un lietotāju virzībai specifisku uzdevumu veikšanai.

6. ‘Stumt- bāzēta’ informācija. Nākošās paaudzes ERP ir būvēta, lai sistēma automātiski piegādātu svarīgo informāciju konkrētam lietotājam reālā laikā, izmantojot brīdinājuma signālus, paziņojumus un automātiskas darbplūsmas uzdevumu vadībai. Rezultātā risks palaist garām biznesam kritiskus notikumus, piemēram, krājumu beigšanos, tiek būtiski samazināts.

7. Pieeja jebkurā laikā no jebkuras vietas. ERP ir jānodrošina pieeja jūsu biznesa datiem jebkurā laikā un no jebkuras vietas gan jūsu mobilajiem, gan attālinātajiem lietotājiem.

8. Uzlabota biznesa inteliģence (BI). Moderna ERP dod iespēju lietotājam pašam, bez IT speciālista palīdzības, veidot individuālus pārskatus un, izmantojot datu eksporta funkcionalitāti, nogādāt tos analīzei sev ērtā rīkā, piemēram, Microsoft Excel. Vēsturiski BI pārsvarā bija sarežģīts, atsevišķi lietojams risinājums; šodien arvien vairāk un vairāk tas tiek integrēts pamata ERP funkcionalitātē.

9. Strādā ar jūsu esošajām IT sistēmām. Un ne tikai strādā, bet piespiež paplašināt to funkcionalitāti. ERP ir tikai viens kubiciņš jūsu tehnoloģiju struktūrā, bet, pareizi novietots, tas aizvien vairāk kļūst par uzņēmuma darbību bāzes ostu.

10. Uzņēmumu visaptveroša pārskatāmība. Ik pa brīdim mēs dzirdam tādus terminus kā multiadreses, multivalūtas, multinoliktavas, un pamatoti, jo ne visas ERP sistēmas to nodrošina. Nākošās paaudzes ERP veicina korporatīvo pārraudzību pat visattālākajās vietās, tās nodrošina īsāku konsolidācijas un pārskatu periodu un veicina ātrāku un gudrāku lēmumu pieņemšanu.

Runājot par Eiropas tirgu, tas, manuprāt, ir pārspīlēti, jo diez vai sistēmu var saukt par nopietnu ERP pārstāvi, ja tā nenodrošina multifunkcionalitāti. Tomēr uzņēmumiem, kuri izmanto vietējās sistēmas, vajadzētu tam pievērst uzmanību.

Noslēgumā gribētu aicināt izvērtēt savu bruņojumu pat, ja domājat, ka ERP nav jums nepieciešama. Nepieciešama ir spēja darboties šodienas tirgū, un visas ERP pazīmes ir tikai un vienīgi biznesa jaunās manieres atspoguļojums.

Uzņēmumu vadītājiem:

Fortune Aberdeen Group Gartner
Epicor TEC 2018. gada Epicor iScala salīdzinājums ar citiem ERP risinājumiem
Epicor iScala saņem Zelta apbalvojumu Best in Biz Awards 2018 International
Klientiem pieejama jaunākā Epicor iScala versija
CIO Review speciālizlaidums par Epicor
Info-Tech Research Group nosauc Epicor par vadošo ERP programmatūru izstrādātāju vidēja lieluma uzņēmumiem
Klientiem pieejama jaunākā Epicor ERP versija
Epicor iScala International Business Awards saņem Gold Stevie® Award