Epicor   Epicor AFR   Epicor ERP   Epicor HCM   Epicor ICE   Epicor iScala ERP   Epicor Mattec MES   Epicor Service Connect   Epicor XL Connect
viaPro   viaPro Banking   viaPro RoundLink   viaPro ToGoNet

Epicor ERP

Ar Epicor ERP Epicor piedāvā jaunu pieeju Biznesa Vadības Sistēmu (ERP) dizainam, uzbūvei, un lietošanas veidam. ERP programmatūras definīcija ir izmainīta, lai maksimizētu tās produktivitāti katrā uzņēmuma jomā caur mobilitāti, sadarbību, vienkāršumu, reaģētspēju un izvēles iespējām. Epicor ERP ir rīks, kas var iedvesmot uzņēmumu inovācijai un likt domāt savādāk par savu biznesu no skatupunkta, kas galu galā dos pozitīvu grūdienu jūsu klientiem.

Epicor ERP 10 dizains ir kopdarbs ar progresīvām ražošanas kompānijām, kas aktīvi strādā ražot-pasūtījumam un jaukta-modeļa, jeb ražot-noliktavai/pasūtījumam vidēs. Sistēma nodrošina pilnu, iebūvētu darbplūsmu atbalstītu, pasūtījuma cikla vadību: sākot ar mārketingu un pārdošanu, pārejot uz ražošanu un plānošanu, materiālu sagādi, montāžu un servisu, un beidzot ar finanšu atzīšanu.

Kā ikviena ERP sistēma, arī šis risinājums nodrošina finanšu, piegādes ķēdes, ražošanas, pakalpojumu un projektu vadību. Papildus pamatfunkcijām, šī risinājuma vadmotīvs ir atbrīvot uzņēmējus no barjerām, kas kavē efektīvi, ātri un optimāli strādāt mūsdienu strauji mainīgajos apstākļos. Šī risinājuma kodols ir uzņēmuma darbību „atspoguļošana” sistēmā „sarunājoties” ar dažādām datu ievades ierīcēm, aplikācijām un pārlūkiem.

Līdzīgi kā visi Epicor risinājumi, arī Epicor ERP ir modulārs risinājums, kas lietotāja vajadzībām tiek pielāgots ar parametru palīdzību, tādejādi nodrošinot īsāku ieviešanas laiku un regulāru sistēmas atjaunināšanu, saskaņā ar industrijas tendencēm. Tāpat arī risinājums ir pieejams plašam valodu spektram.

Epicor piedāvā plašu klāstu industrijām adaptētus risinājumus, ar kuriem plašāk var iepazīties šeit.

Uz augšu

Epicor iScala ERP

Epicor iScala ir Eiropā visplašāk izmantotais Biznesa Vadības Sistēmu (ERP) risinājums no Epicor produktu klāsta. Tas nes sev līdzi gandrīz 30 gados izkoptu dažādu industriju un uzņēmumu pieredzi efektīvā resursu izmantošanā un procesu vadībā. Epicor iScala ir modulāra, plaši parametrizējama, daudz-uzņēmumu, daudz-valodu un daudz-valūtu sistēma, kuru lieto vairāk kā 140 valstīs visā pasaulē. Šī globālā pieredze savienojumā ar vietējā tirgus ekspertu zināšanām, rada papildus vērtību katram individuālam risinājumam.

Programmatūra ir pieejama vairāk kā 35 valodās, tai skaitā, latviešu, igauņu, lietuviešu un krievu. Epicor iScala pamatuzdevumi ir finanšu, piegādes ķēdes, ražošanas, servisu, pakalpojumu un projektu vadība. Tādejādi Epicor iScala ir efektīvs rīks ne tikai uzņēmu grāmatvedības, sagādes, ražošanas procesu uzskaitei un veikšanai, bet arī uzņēmuma saražotās produkcijas pārdošanai ar peļņu un pareizi plānota garantijas un pēcapkalpošanas servisa nodrošināšanai.

Arī Latvijā Epicor iScala par vērtīgu rīku sava uzņēmuma atbalstam ir atzinuši gan uzņēmumi, kas nodarbojas tikai ar preču vairumtirdzniecību, gan arī tādi, kas veic savas produkcijas ražošanu šeit pat Latvijā vai ārpus tās. Tāpat risinājums ir atzinīgi novērtēts arī no mežistrādes uzņēmumiem, auto industrijas uzņēmiem, kas veic pēcpārdošanas garantijas servisa nodrošināšanu, gan arī grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmiem. Lai uzzinātu vairāk par Epicor iScala iespējām, aicinam apmeklēt bibliotēkas sadaļu mūsu mājas lapā vai sazināties ar mūsu konsultantu.

Epicor ICE

Epicor ICE (Internet Component Environment) ir tehnoloģiska platforma Epicor produktu savstarpējai integrācijai, datu ieguvei un ievadei. Lietotājam Epicor ICE nozīmē spēju strādāt jebkurā vietā, jebkurā laikā un pieņemt lēmumus, izmantojot konkrētai biznesa situācijai sagatavoto informāciju tam ierastā tehnoloģiskā vidē - datorā vai mobilajā ierīcē.

Epicor ICE (video prezentācija) ir vairāk kā tehnoloģiska platforma, tas ir plašs rīku komplekts, kas veicina produktivitātes pieaugumu un nepārtrauktus uzlabojumus, izslēdzot pārrāvumus starp kritiskiem biznesa procesiem. Dažas šīs jaunās tehnoloģijas iespējas:

• Meklēšana uzņēmuma infolaukā (Enterprise Search) – Komplicēts meklēšanas dzinis ar pazīstamu interfeisu, kas ienes personīgo Interneta pieredzi darba vidē un nodrošina visiem darbiniekiem, neatkarīgi no to atrašanās vietas, piekļuvi jebkurai Epicor ERP sistēmai un citiem datiem no viena vienkārša meklēšanas lauka.

• Biznesa datu pieprasījumi (Business Activity Query – BAQ) – Dinamisks pieprasījumu dzinis un grafiskas rediģēšanas instruments personificētu vai standarta pieprasījumu veidošanai atskaišu, meklēšanas, portāla skatu vai infopaneļu ģenerēšanai.

• Infopaneļi (Dashboards) – Funkcionalitāte, kas ērti ļauj publicēt datus web-bāzētās aplikācijās pārlūkošanai datoros vai mobilās ierīcēs ar iespēju rediģēt datus un nosūtīt uz jebkuru Epicor ERP sistēmu.

Uz augšu

Epicor Service Connect

Arvien straujāk attīstoties mūsdienu tehnoloģijas prasībām, rodas arī nepieciešamība pēc tā saucamo back-office sistēmu saziņas iespējām un datu apmaiņas ārpus uzņēmuma robežām, kur talkā nāk Epicor automātiskais integrācijas rīks – Epicor Service Connect. Epicor Service Connect ir efektīva un produktīva biznesa integrācijas platforma, kas dod iespēju paātrināt jūsu biznesa vidi un nodrošināt uzņēmuma struktūru sinhronu darbību. Šodienas biznesa pasaule pieprasa integrāciju un automatizāciju, sākot ar pārdošanas personālu darbā ārpus biroja, personālu noliktavā, inženieri ražošanas cehā līdz pat klientiem un piegādātājiem. Nekad agrāk nav bijusi tik acīm redzama nepieciešamība to visu apvienot vienotā komercijas un savstarpējās sapratnes tīklā. Epicor Service Connect (video prezentācija) platforma uzņēmumiem ļauj risināt divus svarīgus uzdevumus – integrēt cilvēkus un aplikācijas un automatizēt biznesa procesus. Rūpīgi pārskatot procesus var identificēt atkārtojošos datu ievada uzdevumus, kurus iespējams automatizēt, ļaujot darbiniekiem koncentrēties uz vērtību pievienojošām aktivitātēm. Rezultātā tiek samazināts neproduktīvs datu ievades laiks, izslēgtas kļūdas un paātrināta konkrētas informācijas ieguve katram lietotājam. Epicor Service Connect platforma sniedz visu biznesam nepieciešamo, lai panāktu augstāko līmeni šodienas integrētajā un automatizētajā vidē.

Epicor Service Connect datu apmaiņai izmanto standarta XML formātu tajā pat laikā piedāvājot rīkus jebkura datu formāta transformēšanai XML fomātā, kas nodrošina integrācijas iespējas gan ar jebkuru biznesa sistēmu, gan uzņēmumā esošiem darbagaldiem un ierīcēm.

Uz augšu

Epicor HCM

Jebkura uzņēmuma darbība balstās uz cilvēkresursiem (HR) un konkurence uz kritiski svarīgiem resursiem pieaug. Savukārt vadītāji, darbinieki un amatu kandidāti pieprasa no uzņēmuma atbilstošas IT sistēmas, kas nodrošina personas datu aizsardzību un pašapkalpošanās servisu personīgo datu vadībai un komunikācijai ar darba devēju vai interesējošo uzņēmumu gan atrodoties darba vietā, gan ārpusē.

Epicor HCM (Human Capital Management) nodrošina šīs iespējas un vēl vairāk, palīdzot uzņēmumiem vadīt un sadarboties ar saviem darbiniekiem, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Sākot ar rekrutēšanu un jaunu talantu iesaistīšanu kolektīvā, karjeras vadību un personību veidošanas programmām, līdz pat snieguma vērtēšanai un motivācijai.

Epicor HCM ir visaptveroša, konfigurējama cilvēkresursu informācijas sistēma, kas optimizē lietotāja darbību automatizējot HR procesus; tā nodrošina HR profesionāļiem rīkus atsekot, vadīt un analizēt darbinieka informāciju. Vadītājiem ir iespēja motivēt darbiniekus, akcentējot uzdevumus, kas savieno to centienus ar uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, savukārt darbinieki paši var uzņemties atbildību par savu izaugsmi un karjeru, nosakot mērķus un sekojot savai atdevei un kompetences attīstībai.

Epicor HCM kodols ir klasiska HR funkcionalitāte, bet piedāvātās iespējas lielā mērā iet ārpus tipiska HR risinājuma: plaši cilvēkresursu dati, prombūtnes kontrole, bonusu vadība, algas plānošana un kompensāciju vadība, veselības un drošības vadība, kompetenču vadība, kandidātu atsekošana un rekrutēšanas vadība, pārskati un analītika.

Rekrutēšanas funkcionalitāte piedāvā kandidātu elektronisku iesaisti procesā, ļaujot pretendentiem iesniegt pieteikumus, tādējādi ne tikai ievērojami saīsinot rekrutēšanas procesu un izmaksas, bet arī savācot svarīgus datus par tirgū pieejamo talantu bāzi.

Epicor HCM par kritiski svarīgu uzskata jauno darbinieku iesaistīšanu kolektīvā. Funkcionalitāte nodrošina amata prasību vadību, vakances izmaksu atsekošanu, atestācijas vadību, kontrollapas un elektronisko korespondenci. Darbinieki var iepazīties ar un parakstīt svarīgos dokumentus elektroniski, kamēr uzņēmums var redzēt, kurš to ir vai nav izdarījis.

Līdzīgi, Epicor HCM nodrošina interaktīvu sadarbību ar darbinieku visos HR procesos: bonusu administrācija, prombūtnes kontrole, algu un kompensāciju vadība, kompetences un darba rezultāta uzraudzība. No vienas puses, uzņēmumam ir spēcīgi rīki, ar kuru palīdzību ievērojami optimizēt HR procesu izpildi gan laika, gan izmaksu izpratnē, no otras – jebkuram indivīdam, gan darbiniekam, gan kāda amata pretendentam ir nodrošināta iespēja interaktīvi iesaistīties savas karjeras veidošanā un drošā veidā pašam pārvaldīt savus datus un darba ierakstu.

Epicor HCM Mobile Connect modulis nodrošina pašapkalpošanās režīma piekļuvi bieži lietotām funkcijām no mobilajām iekārtām, piemēram, vadītāji var nekavējoties apstiprināt darba lapas vai pieprasījumu pēc brīvdienas, savukārt darbinieki var rediģēt savus datus un redzēt savu atvaļinājuma bilanci.

Uz augšu

Epicor AFR

Epicor Advanced Financial Reporting (AFR) nodrošina profesionālu finanšu pārskatu sagatavošanu un izplatīšanu uzņēmuma vadībai un jebkuram autorizētam interesentam. Tas nodrošina lietotājam draudzīgu un viegli lietojamu vidi datu piekļuvei.

AFR vienkāršo pārskatu sagatavošanu piedāvājot intuitīvu darba interfeisu un vizardus, kas lietotāju soli pa solim vada pārskata sagatavošanas procesā. AFR veido pārskatus, izmantojot elementus, kas ir pazīstami grāmatvedim vai finanšu profesionālim. Tas operē ar tabulu terminiem – rindas un kolonas - un piedāvā iespēju veidot pārskatu hierarhijas. Kad pārskats konceptuāli ir sagatavots, tas tiek publicēts konkrētiem gala lietotājiem.

Sevišķa vērība tiek pievērsta datu drošības jautājumiem un nodrošināta datu piekļuve tikai apjomā, kas atbilst konkrētas personas darba laukam. Publicētie pārskati ir parametru bāzēti, kas ļauj lietotājam ģenerēt pārskatu jebkurā laikā, izvēloties konkrētus atlases kritērijus – kompānija, finanšu periods, valūta, biznesa nodaļa vai organizācija kopumā.

Advanced Financial Reporting rīku novērtē arī neatkarīgie industriju eksperti.

Uz augšu

Epicor XL Connect

Epicor XL Connect ļauj lietotājam strādāt ar reāla laika biznesa datiem, izmantojot Microsoft® Office Excel®. Izmantojot XL Connect iebūvēto funkciju piedāvājuma un drag-and-drop analīzes rīku kopas, lietotāji var veidot pārskatus un veikt aprēķinus, kombinējot ERP datus ar citiem datiem. Zibenīga integrācija ar biznesa datiem plus iebūvēta biznesa datu organizācijas izpratne ļauj sagatavot pārskatus ātrāk un vienkāršāk; papildus tam daudz–dimensiju hierarhijas, jeb izcelsmes datu ieguves funkcija, palīdz izgaismot detalizētus datus, vienkārši nospiežot pogu un nepametot Excel darba vidi.

Lietojot Microsoft tehnoloģiju un, nodrošinot reāla laika datu pieejamību, Epicor XL Connect palīdz ar informāciju strādājošajiem darbiniekiem savu darbu veikt gudrāk un ātrāk, papildus nodrošinot, ka datu apstrādi var veikt vienā darba vidē, nepametot Excel.

Uz augšu

Epicor Mattec MES

Epicor Mattec (MES) ir īpaši ražošanas uzņēmumiem paredzēta ražošanas izpildes kontroles sistēma. Šis risinājums izmanto reāla laika informāciju no ražošanas iekārtām un darbiniekiem, un tādejādi ļauj uzlabot ražotnes efektivitāti, samazināt iekārtu dīkstāvi, palielināt kapacitāti, samazinot materiālu un darba spēka izmaksas.

Mattec (MES) ir ražošanas izpildes sistēma, kas reālā laikā pārrauga ražošanu. Tā ļauj uzņēmumiem samazināt atgriezumus un zudumus, iekārtu dīkstāvi samazināt ražošanas cikla laiku pasūtījuma izpildei, kopējo iekārtu efektivitāti un ražotnes produktivitāti. Mattec (MES) palīdz produktīvāk plānot ražošanu, identificējot neefektivitātes un paveicot vairāk ar esošajiem resursiem.

Mattec MES brošūra.

Uz augšu

viaPro Banking

viaPro Banking ir programmatūras risinājums, kas nodrošina elektronisku datu apmaiņu starp uzņēmuma finanšu vadības sistēmu un banku sistēmām. Banking risinājums nodrošina sekojošu funkcionalitāti:

• izejošo maksājumu (rēķini, algas) datu sagatavošanu un nodošanu bankas sistēmai

• ienākošo maksājumu datu saņemšanu no bankas sistēmas un nodošanu uzskaites sistēmai

• banku komisiju un procentu datu saņemšanu no bankas sistēmas un nodošanu uzskaites sistēmai

• reāla laika datu saņemšanu no bankas klientu kredīta kontrolei

• piekļuvi un drošību - sākot ar lietotāju piekļuvi atsevišķiem programmas moduļiem un beidzot ar maksājumu veikšanas tiesībām, izmantojot konkrēto banku autorizācijas instrumentus

Datu apmaiņa tiek nodrošināta FIDAVISTA un ISO20022 formātos SEPA maksājumiem failu importa/eksporta līmenī vai arī tiešsaistē izmantojot tādus pakalpojumus, kā Nordea Bridge, Swedbank Gateway, SEB Gateway. Banking tehnoloģiskā platforma ļauj ātri un ērti pielāgoties arvien jauniem banku tiešsaistes pakalpojumiem, nemainot risinājuma biznesa loģiku.

Uz augšu

viaPro ToGoNet

ToGoNet ir pārdošanas loģistikas sistēma, kas nodrošina klientu pasūtījumu piegādes organizāciju un procesa vizualizāciju, par galveno mērķi uzskatot piegādes procesa optimizāciju, kļūdu izslēgšanu un piegādes maršrutu izpildes datu ieguvi tālākai apstrādei. Ar procesa vizualizāciju tiek saprasta gan klientu piegādes adrešu ģeokodēšana un izgaismošana Google kartēs, gan aktīvo pasūtījumu statusu interpretācija izpildes loģikā.

Loģistika pēc definīcijas ir priekšmetu plūsmas vadība starp to izcelsmes un patēriņa vietām, lai apmierinātu patērētāja prasības. Tradicionāli tiek uzraudzīta izejmateriālu, ražošanas, transportēšanas un noliktavu vadība, un ir pieejams plašs spektrs IT sistēmu iesaistīto resursu optimizācijas uzdevumu risināšanai. Jauno tehnoloģiju apstākļos, kad gala patērētājs savu pirkumu veikšanai priekšroku dod elektroniskajiem komunikācijas līdzekļiem, loģistika ir kļuvusi arī par integrālu pārdošanas departamenta daļu un bieži arī vienīgo konkurences ieroci.

Sistēma ToGoNet paredz integrāciju ar uzņēmuma ERP sistēmu, kas veic preču piegādes datu apstrādi krājumu kustības un finanšu izpratnē, tomēr dinamisko kalendāru un saistīto resursu vadības mehāniku reisu izveidei ir iespējams izmantot arī patstāvīgi.

ToGoNet risinājums ir tiesību aizsargāts un nodrošina sekojošu funkcionalitāti:

• kalendāru mehānika pieprasījuma (klienta līguma noteikumi) un piedāvājuma (reiss) organizācijai un vizualizācijai

• maršrutu vadība maršrutu poligonu izveidošanai un klienta adrešu piesaistei maršrutam, maršruta grafika uzturēšanai un resursu piesaistei

• resursu vadība autovadītāju un autotransporta datu uzturēšanai sistēmā, resursu kalendāru un grafiku vadībai, savstarpējo relāciju organizācijai un uzstādījumiem, piemēram, drukāt QR kodus

• reisu vadība konkrētu maršruta reisu plānošanai, balstoties uz maršruta poligonu, kalendāriem, pieejamajiem resursiem un piegādei sagatavotajiem klientu pasūtījumiem ERP sistēmā plūsmā izveide – preču izdošana; reisa vadība nodrošina arī funkcionalitāti maršruta optimizācijai, izmantojot Google servisu

• Rēķinu drukāšana organizē integrāciju un datu nodošanu ERP sistēmai konkrēta reisa pavadošo Rēķinu izdrukai

• Reisa lapas izdruka - tikai dokumenta formā, parādot karti un iekļaujot QR kodus

• reisu apstiprināšana reisa izpildes informācijas apkopošanai, reisa noslēgšanai un ceļazīmes sagatavošanai.

• pārskati klientu adrešu ģeogrāfiskās atrašanās vietas informācijas aplūkošanai, nepieciešamības gadījumā var tikt izmantots Google ielas skats.

Uz augšu

Uzņēmumu vadītājiem:

Fortune Aberdeen Group Gartner
Epicor TEC 2018. gada Epicor iScala salīdzinājums ar citiem ERP risinājumiem
Epicor iScala saņem Zelta apbalvojumu Best in Biz Awards 2018 International
Klientiem pieejama jaunākā Epicor iScala versija
CIO Review speciālizlaidums par Epicor
Info-Tech Research Group nosauc Epicor par vadošo ERP programmatūru izstrādātāju vidēja lieluma uzņēmumiem
Klientiem pieejama jaunākā Epicor ERP versija
Epicor iScala International Business Awards saņem Gold Stevie® Award