Mēs vērojam tendences

viaPro raksta

Organizācijas migla – amizants vai kaitinošs izteiciens?

Organizācijas migla – amizants vai kaitinošs izteiciens?

Ierasts uzskatīt, ka ERP ieviešana ir laikā ierobežots process, kuru iesāk, pabeidz, nodod uzturēšanas procedūrai un mapīti noliek plauktā. Prakse pierāda, ka uzņēmumi, kuri ERP ieviešanu uzskata par laikā ierobežotu un pabeigtu procesu, negūst investīcijas pilnu atdevi, un neizmanto iespējas, ko vadības sistēma var dot ilgtermiņā.

Var diskutēt, vai vadības sistēmu salāgošana ar biznesa attīstību ir uzturēšanas procedūra vai ieviešanas turpinājums, bet ir pietiekami skaidrs, ka ERP sistēmas lietojuma, tāpat kā biznesa attīstības kopumā, uzraudzība ir nepārtraukts process, kas prasa konsekventu biznesa prasību monitoringu no vienas puses un tehnoloģiju un sistēmu funkcionālā piedāvājuma izpratni no otras.

Ņemot vērā reālo tirgus un tehnoloģiju attīstības tempu, stresa līmenis uzņēmumos kļūst aizvien sakāpinātāks. Biznesa vides izmaiņas prasa spēju ātri reaģēt, kas, savukārt, pieprasa izmaiņas organizācijas procesos un ieradumos, kas savukārt pieprasa izmantoto vadības sistēmu revīziju un korekcijas. Procesu reorganizācija jau pati par sevi ir riska pilns uzdevums, bet šobrīd, lai noturētu vai paaugstinātu savu pozīciju tirgū, tā ir jāveic zibenīgi. Teorētiski to apzinās jebkurš uzņēmums.

Realizācijai praksē kā lielāko biedu biznesa procesa eksperti min organizācijas miglu – jo lielāks uzņēmums, jo mazāka ir uzņēmuma procesu pārskatāmība un atsevišķu personu izpratne par to, kā viņu darbības ietekmē pārējo uzņēmumu, vai procesi tiek dublēti un varbūt pat darbojas pretēji viens otram. Šajā līmenī organizācijas migla nebūt vairs nav amizants izteiciens. Uzņēmums netiek redzēts kā viens vesels, un vadītājs, sakot, ka viņam ir virkne nodaļu, kur katrā ir zināms skaits darbinieku, patiesībā nezina, ko konkrēti šie cilvēki dara. Faktiski tikai blakus strādājošie saprot, ko dara kolēģis, bet visā struktūrā pārskatāmība ir pazaudēta.

Vienīgā metode kā nepieļaut organizācijas miglas ienākšanu uzņēmumā ir biznesa procesu un to savstarpējās mijiedarbības dokumentācija, sistemātiska neatbilstību kontrole un izlīdzināšana, un mērķtiecīga cilvēku iesaistes un savstarpējās atbildības praktizēšana.

Klasisks palīgs biznesa procesu attēlošanai un "vājo punktu" identificēšanai ir biznesa procesu modelēšanas rīki, piemēram, no ProcessModel Inc. Ar to palīdzību ne tikai pecīzi tiek noteikts, kas notiek organizācijā, lai varētu darīt labāk jebko – sasniegt nospraustos mērķus, apmācīt personālu, nepārtraukti uzlabot veiktspēju, ātri adaptēt jaunu stratēģiju vai spēt nekavējoties reaģēt uz izmaiņām, bet arī katras izmaiņas ietekme bez riska var tikt pārbaudīta pirms tās ieviešanas.

Papildus, izmaiņu vadības rīki, piemēram, no XSOL Corporation Inc., var parādīt ko jūsu darbinieki dara reālajā dzīvē, reālajā laikā, savukārt, darbinieki var redzēt savu darbavietu un kā tā iederas un sadarbojas ar kolēģiem konkrētu biznesam svarīgu procesu izpildē. Ar šādu nodrošinājumu uzņēmums vienmēr ir spējīgs saprast, pārbaudīt un realizēt nepieciešamās procesu izmaiņas arī stresa situācijās. ERP projektu ieviešanā prakse rāda, ka ar šādu pārskatāmību var sasniegt projekta rezultātus, izmantojot par 20-30% mazāk resursu.

Līdzīgi raksti

0.0498 | 39 queries in 0.01039 | 2.00 MB