Mēs vērojam tendences

viaPro raksta

Uzņēmuma veiktspējas vadība

Uzņēmuma veiktspējas vadība

Dažādi avoti piedāvā ap 15000 veiktspējas rādītāju (KPI), tomēr labas prakses bizness par efektīvu uzskata piecu līdz sešu rādītāju kopu katrai biznesa vienībai. Tieši tik maz, jo tai jābūt operacionālo, taktisko vai stratēģisko kritēriju kopai, kas fokusējas uz organizācijai patiešām svarīgajiem aspektiem, kuri ir tieši saistīti ar patreizējo un nākotnes panākumu gūšanu. Kritiskajiem rādītājiem ir jārosina indivīdus un grupas veikt aktivitātes, kuras virza uz pozitīvu rezultātu. Lai rādītāju kvalificētu kā sev kritisku, tam ir jābūt: - rīcību pieprasošam (precīzs un laikā pārskatāms ar definētām korektīvām darbībām); - izprotamam (lietotājs zina, kā to tieši ietekmēt); piederīgam (atbildība par to ir konkrētai personai vai grupai); pareģojošam un vadošam (tas mēra veiktspējas veicinošu indikatoru); izmaiņu izraisošam (tas aktivizē pozitīvas izmaiņas un procesu uzlabojumus); pozitīvam un ar būtisku ietekmi (attiecībā pret kritiskajiem veiksmes faktoriem un citiem veiktspējas rādītājiem).

KPI piemēri:

  • Aktīvu aprites rādītājs
  • Peļņa uz vienu strādājošo
  • Debitoru aprite
  • Iespējas veiksmes proporcija
  • Darbinieku mainības rādītājs
  • Saslimstības rādītājs
  • Nokavētu piegāžu rādītājs
  • Piegādes termiņa izpildes rādītājs
  • Servisa pieprasījuma apstrādes laika rādītājs

Soļi KPI noteikšanai: formulējiet stratēģiju; nosakiet kritiskos veiksmes faktorus; nosakiet kritiskos rezultāta indikatorus; nosakiet veiktspējas rādītājus; nosakiet Kritiskos veiktspējas rādītājus.

0.2483 | 39 queries in 0.00830 | 2.00 MB