Mēs saprotam Jūsu darbības nozari

Mežs un kokapstrāde

ir stipri reglamentēta nozare visā piegādes ķēdes garumā, kas uzņēmumiem uzliek papildus slodzi datu apstrādē un informācijas sniegšanā. Papildus klasiskiem biznesa jautājumiem, uzņēmumam ir jāspēj nodrošināt datu savākšanu, apstrādi un apmaiņu reālā laikā no attālinātām un pārsvarā mobilām darba vietām. Tas nozīmē attīstīt digitālos risinājumus uzņēmuma iekšpusē un integrēt savus resursus vienotā vadības sistēmā. 

No biznesa vadības viedokļa sarežģītākais un vienlaikus kritiskākais uzdevums ir reālā laikā noteikt sortimenta pieejamību un pašizmaksu jebkurā ražošanas posmā. Korekti veidota izmaksu modeļa un precīzas datu apstrādes rezultātā ne tikai ražošanas procesi kļūst caurspīdīgi arī finanšu izpratnē, bet tiek iegūta spēja strauji reaģēt gan uz cenu svārstībām, gan arī pircēja pieprasījumu. 

No datu vadības viedokļa lielākais izaicinājums ir lielo datu apstrāde. Piemēram, zāģbaļķu uzmērīšana tiek veikta skenējot katru baļķi, kā rezultātā ikdienas apstrādājamo datu apjoms ir milzīgs. Par biznesam kritisku posmu kļūst spēja iegūtos metriskos datus pārvērst zāģbaļķu kvantitatīvā un finanšu uzskaitē atbilstoši uzmērīšanas noteikumiem, ieskaitot līgumu kontroli, norēķinus ar piegādātājiem un datu nodošanu biznesa partneriem.

Praksē šo uzdevumu risina, liekot centrā spēcīgu Biznesa Vadības Sistēmu (ERP), kas rūpējas par finanšu plūsmas kontroli un uzskaiti, un tai apkārt veidojot risinājumus, kas elektroniski iegūst reāla laika metriskus datus no dažādām kokapstrādes un uzmērīšanas iekārtām, mežtehnikas mašīnām, vai vienkārši mobilajām ierīcēm, kurās darbinieki ievada datus. 

viaPro ir uzkrāta pieredze integrētu sistēmu ieviešanā visos mežizstrādes un kokapstrādes posmos, sākot ar augoša meža izstrādi un zāģbaļķu tirdzniecību un beidzot ar zāģmateriālu apstrādi un rūpniecību. Sistēmas var tikt lietotas neatkarīgi vai pārī ar Epicor iScala ERP, kas nodrošinās precīzu pašizmaksu noteikšanu detalizētā formā katrā sagādes posmā.

Idejas biznesa procesu 
inovatīviem risinājumiem ?

0.0213 | 36 queries in 0.01409 | 2.00 MB