Mēs saprotam Jūsu darbības nozari

Tehnika un serviss

ir resursus prasoša nozare, kur katrs tehnikas piegādes darījums pēc būtības ir projekts un ilgtermiņa attiecību sākums starp piegādātāju un pircēju. Rezultātā tieši pēcpārdošanas apkalpošanas spēja un reputācija garantē stabilu rentabilitāti nākotnē. 

No biznesa vadības viedokļa sarežģīto un izmaksu kritisko uzdevumu saraksts ir garš un sākas ar komplicētu tehnikas vienības pārdošanas aktivitāšu un izmaksu aplēsi. Pēcpārdošanas posmā- seriālo numuru kontrole; termiņu un pircēju kontrole garantiju gadījumā, garantijā iekļauto līgumu kontrole; servisa maksātāja kontrole (ražotājs vai pircējs); preventīvās uzturēšanas grafiku kontrole un darbu un rezerves daļu saraksti konkrētai apkopei; izbraukuma remontu kontrole; kā arī darba aktivitāšu izcenojumi un pašizmaksa. 

No procesu vadības viedokļa sarežģītākais ir nodrošināt precīzu procesu sadarbību, lai nepazaudētu vienotu skatu uz tehnikas vienību tās dzīves cikla laikā un konsekventi sekotu drošības un kvalitātes prasībām. Ir jāatbild uz jautājumu, ko uzņēmumam nozīmē digitalizācija un kā izmantot tehnoloģijas procesu integrācijā un datu pieejamībā, lai nodrošinātu 24/7 pakalpojumu gan servisa centros, gan izbraukumā un nekļūdītos darbu izpildē. 

Ieviešot piemērotu ERP sistēmu servisa procesos, viaPro klienti ir guvuši ievērojamu uzlabojumu servisa izmaksu un ieņēmumu uzskaitē un būtiski samazinājuši nepamatoti sniegtu pakalpojumu procentu, kas tiek veikti par labu klientam, ja nav iespējams izsekot iekārtas seriālā numura datus. Papildus adaptējot industriālo lietu interneta (IIoT) konceptus un metodes, tiek panākta mobilitāte un izbraukuma servisa darbība vienādā kvalitātes līmenī ir pieejama jebkurā vietā un laikā.

Idejas biznesa procesu 
inovatīviem risinājumiem ?

0.0157 | 35 queries in 0.00954 | 2.00 MB