Mēs esam biznesa tehnoloģiju eksperti

1. ERP sistēmas ieviešana

Tehniski skatoties, ERP ieviešanas process dalās vienkāršos secīgos soļos: programmatūras instalācija, datu pārnese un lietotāju apmācība. Realitātē uzskatīt ERP ieviešanu par tehnisku IT departamenta uzdevumu ir fundamentāla kļūda, kas garantē labākajā gadījumā neitrālu ietekmi uz uzņēmuma veiktspēju. ERP ieviešana ienes visaptverošu uzņēmuma procesu un uzvedības maiņu un vienlaikus dod iespēju realizēt nobriedušas un nepieciešamas pārmaiņas. Lai panāktu reālu veiktspējas pieaugumu, procesa pirmais solis ir izveidot efektīvu izmaiņu vadības plānu, kas iekļauj arī precīzu cilvēkresursu iesaistes sadaļu. 

viaPro nodrošina profesionālas konsultācijas, kas palīdz uzņēmumam panākt, lai sistēmas ieviešanas rezultāts sakrīt ar sākotnējiem mērķiem. Ciešā sadarbībā ar klientu izstrādājam un validējam mērķu definīcijas, prasības vadības sistēmai un biznesa procesu aprakstus. Epicor sistēmu ieviešanu veicam, sekojot Epicor izstrādātai ieviešanas metodoloģijai Signature, papildus izmantojot biznesa procesu modelēšanas rīkus un praksē adaptētu izmaiņu vadības metodiku.

3. Biznesa digitālā transformācija

Mēs nodrošinām moderatora lomu starp IT un biznesa procesu speciālistiem, lai tehnoloģijām liktu strādāt uzņēmumu labā.

2. Sistēmu integrācija

Mēs nodrošinām biznesa sistēmu integrācijas risinājumu izstrādi, sākot ar biznesa loģikas definīciju, dizaina specifikāciju, izstrādi, un pēc-ieviešanas uzraudzību.

Idejas biznesa procesu 
inovatīviem risinājumiem ?

0.0139 | 36 queries in 0.00778 | 2.00 MB