Mēs esam biznesa tehnoloģiju eksperti

Biznesa sistēmu integrācija

Biznesa process ir karalis un Informācijas Tehnoloģiju galvenais uzdevums ir to padevīgi apkalpot. Bieži uzņēmumiem ir vairākas IT sistēmas un neviendabīgas platformas, kas atbalsta konkrētus biznesa procesus. IT sistēmu integrācijas patiesais mērķis ir panākt, lai viss kopums darbotos kā vienas pults vadīts orķestris ne tikai uzņēmuma ietvaros, bet arī globālajā biznesa ekosistēmā. 

Mēs nodrošinām zināšanas un pieredzi IT sistēmu integrācijas risinājumu dizainā un veicam to izstrādi. Sākot ar integrācijas biznesa loģikas definīciju un izstrādes specifikāciju, programmēšanu un ieviešanu, līdz pat risinājuma dzīves cikla pārvaldībai. Mūsu niša ir pilnībā integrēti klienta specifiski gala risinājumi, kas iesaista visus biznesa vērtību ķēdes dalībniekus, ieskaitot pircējus, piegādātājus un partnerus, ciktāl tas ir digitāli iespējams. Visu biznesa vides sistēmu efektīva sadarbība nodrošina izmaksu un veiktspējas efektivitāti, resursu ietaupījumu un precīzākus datus, lai savlaicīgi reaģētu uz kritiskajiem rādītājiem un atbalstītu pozitīvi agresīvu biznesu.

Izmaiņu vadība

Mēs nodrošinām praksē aprobētu metodisku izmaiņu vadību, kuras ietvaros līdzsvaroti strādājam ar abiem procesa aspektiem - cilvēku vadību un uzdevumu.

Epicor ERP sistēmu ieviešana

Mēs esam Epicor biznesa sistēmu speciālisti un nodrošinām profesionālu atbalstu, lai panāktu sistēmas ieviešanas rezultāta atbilstību investīcijas mērķiem.

Idejas biznesa procesu 
inovatīviem risinājumiem ?

0.0143 | 36 queries in 0.00950 | 2.00 MB