Mēs esam biznesa tehnoloģiju eksperti

2. Sistēmu integrācija

Biznesa process ir karalis un Informācijas Tehnoloģiju galvenais uzdevums ir to padevīgi apkalpot. Bieži uzņēmumiem ir vairākas IT sistēmas un neviendabīgas platformas, kas atbalsta konkrētus biznesa procesus. IT sistēmu integrācijas patiesais mērķis ir panākt, lai viss kopums darbotos kā vienas pults vadīts orķestris ne tikai uzņēmuma ietvaros, bet arī globālajā biznesa ekosistēmā. 

Mēs nodrošinām zināšanas un pieredzi IT sistēmu integrācijas risinājumu dizainā un veicam to izstrādi. Sākot ar integrācijas biznesa loģikas definīciju un izstrādes specifikāciju, programmēšanu un ieviešanu, līdz pat risinājuma dzīves cikla pārvaldībai. Mūsu niša ir pilnībā integrēti klienta specifiski gala risinājumi, kas iesaista visus biznesa vērtību ķēdes dalībniekus, ieskaitot pircējus, piegādātājus un partnerus, ciktāl tas ir digitāli iespējams. Visu biznesa vides sistēmu efektīva sadarbība nodrošina izmaksu un veiktspējas efektivitāti, resursu ietaupījumu un precīzākus datus, lai savlaicīgi reaģētu uz kritiskajiem rādītājiem un atbalstītu pozitīvi agresīvu biznesu.

3. Biznesa digitālā transformācija

Mēs nodrošinām moderatora lomu starp IT un biznesa procesu speciālistiem, lai tehnoloģijām liktu strādāt uzņēmumu labā.

Programmatūras izstrāde

Mēs nodrošinām risinājumu specifiskas programmatūras izstrādi digitālās transformācijas un sistēmu integrācijas risinājumu realizācijai.

Idejas biznesa procesu 
inovatīviem risinājumiem ?

0.0167 | 36 queries in 0.00972 | 2.00 MB