Mums ir risinājumi Jūsu biznesam

VIAPRO Iepirkumiem

Polo ir preču un izejmateriālu sagādes vadības sistēma, kas, ar mērķētas informācijas pieejamību reālā laikā, procesu automatizāciju un integrāciju pilnā piegādes ķēdē, nodrošina iepirkuma procesa efektivitāti un izmaksu optimizāciju.

Lai pilnībā iekļautos loģistikas plūsmā, Polo tiek integrēta uzņēmuma biznesa vadības sistēmā, standarta versijā - Epicor iScala, kas kalpo par primāro datu avotu pirkšanas lēmumu pieņemšanai. Vienlaikus tiek nodrošināta funkcionalitāte jebkura cita ārēja datu avota pievienošanai, ja vien tas ir pieejams digitālā formātā, piemēram, pieprasījuma prognozēšanas sistēma Relex, un lietotājs var pieņemt lēmumu, balstoties uz kombinētiem datiem. 

Polo funkcionalitāte nodrošina pirkšanas pasūtījumu plānošanu un sagatavošanu; pasūtījumu iesūtīšanu piegādātāju B2B platformās, piemēram TecCom auto pēcpārdošanas tirgum, pasūtījumu apstiprinājumu apstrādi, preču saņemšanas organizēšanu, balstoties uz izsūtīto kravu dokumentāciju, preču distribūciju uzņēmuma iekšpusē saņemšanas brīdī un procesu pavadošu notifikāciju vadību. Procesa digitalizācijas pakāpe ir atkarīga no iesaistīto pušu spējas saņemt, apstrādāt un piegādāt datus digitālā formātā, bet katra funkcija ir pieejama arī manuālam datu ievadam.

VIAPRO Kokrūpniecībai

Programmatūras risinājumi, kas nodrošina datu apstrādes atbalstu visiem kokmateriālu sagādes ķēdes posmiem. Tie var tikt lietoti nesaistīti vai integrēti ar Epicor iScala precīzai resursu un izmaksu kontrolei.

VIAPRO Pārdošanas loģistikai

Programmatūras risinājums, kas nodrošina klientu pasūtījumu piegādes organizāciju par galveno mērķi stādot procesa optimizāciju, kļūdu izslēgšanu un piegādes maršrutu izpildes datu ieguvi apstrādei.

Idejas biznesa procesu 
inovatīviem risinājumiem ?

0.0422 | 36 queries in 0.03707 | 2.00 MB