Mums ir risinājumi Jūsu biznesam

EPICOR ERP : Kinetic & iScala

Biznesa vadības programmatūra, kas veicina izaugsmi!

Katram biznesam ir savas unikālās priekšrocības un metodes, bet izaugsmes veicināšanā visiem kopēja ir nepārtraukta procesu optimizācija un efektivitātes paaugstināšana. Neatkarīgi no tā, vai nākas saskarties ar spēcīgu konkurenci, sarežģītu piegādes ķēdi vai pieaugošu tirgus spiedienu, pareizais uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) programmatūras risinājums palīdz samazināt izmaksas, uzlabot kvalitāti, samazināt laiku, kas nepieciešams produktu nokļūšanai tirgū un celt klientu apmierinātību. 

Apvienojot atšķirīgas sistēmas un procesus, ERP risinājums uzlabo visu procesu pārskatāmību, komunikāciju un produktivitāti. Savukārt aktuālo datu pieejamība sekmē datos balstītu lēmumu pieņemšanu. Tieši šis reāllaika un padziļinātais ieskats biznesā ir visspēcīgākais ERP pienesums — tas palīdz uzņēmumam kļūt efektīvākam, adaptīvākam un inovatīvākam.

Epicor iScala ir visaptverošs ERP risinājums, kas palīdz uzņēmumiem konkurēt tirgū neatkarīgi vai tie darbojas vietējā vai globālā mērogā. Tas ļauj reāllaikā sadarboties ne tikai uzņēmuma iekšējiem departamentiem, bet arī ārēji - starp vairākiem uzņēmumiem un to tirdzniecības partneriem. Uzzināt vairāk par iScala

Epicor Kinetic ir uz nākotni vērsts globāls ERP risinājums, kas nodrošina elastību un reaģētspēju agresīvi mainīgajos biznesa apstākļos. Mērķtiecīgi piemērots ražošanai un papildināts ar inovatīviem rīkiem Kinetic veicina uzņēmumu spēju pārvērst savu unikālo produktu un pakalpojumu kombināciju konkurences priekšrocībā. On-prem un cloud versijas. Uzzināt vairāk par Kinetic

Uz stabiliem finanšu un loģistikas kodoliem būvētās modulārās un elastīgās sistēmu infrastruktūras apvienojumā ar iebūvētiem integrācijas rīkiem nodrošina laika un finanšu ieguvumus, ko sniedz vienkārša ieviešana, lietošana un risinājuma paplašināšana nākotnē.

VIAPRO Finanšu vadībai

Programmatūras risinājumi, kas nodrošina digitālu datu apstrādi finanšu un vadības jomā - sadarbība ar bankām, valūtas kursu ieguve, partneru statusu risku monitorings, tipveida rēķinu elektroniska apstrāde un līdzīgi.

VIAPRO Iepirkumiem

Programmatūras risinājums, kas optimizē un integrē ražotāju B2B platformās jūsu preču un izejvielu iepirkšanas stratēģisko procesu, sākot ar pasūtījumu datu vadību, līdz preču saņemšanai un iekšējai sadalei.

Idejas biznesa procesu 
inovatīviem risinājumiem ?

0.0133 | 36 queries in 0.00740 | 2.00 MB