Mums ir risinājumi Jūsu biznesam

VIAPRO Finanšu vadībai

Banking ir programmatūras risinājums, kas nodrošina elektronisku datu apmaiņu starp uzņēmuma finanšu vadības sistēmu un banku sistēmām. Datu apmaiņa tiek nodrošināta failu importa/eksporta līmenī, vai tiešsaistē, izmantojot Bankas piedāvātos komunikāciju kanālus. Standartā integrēta ar Epicor iScala, bet ir pieejama funkcionalitāte integrācijai ar citām vadības sistēmām.

Banking nodrošina sekojošus procesus:
- izejošo maksājumu (rēķini, algas) datu sagatavošanu un nodošanu bankas sistēmai;
- ienākošo maksājumu datu saņemšanu no bankas sistēmas un nodošanu uzskaites sistēmai;
- banku komisiju un procentu datu saņemšanu no bankas sistēmas un nodošanu uzskaites sistēmai;
- reāla laika datu saņemšanu no bankas klientu kredīta kontrolei;
un piekļuvi un drošību - sākot ar lietotāju piekļuvi atsevišķiem programmas moduļiem un beidzot ar maksājumu veikšanas tiesībām, izmantojot konkrēto banku autorizācijas instrumentus.

Datu apmaiņa tiek nodrošināta FIDAVISTA un ISO20022 formātos SEPA maksājumiem failu importa/eksporta līmenī vai arī tiešsaistē, izmantojot tādus pakalpojumus kā Nordea Bridge, Swedbank Gateway, SEB Gateway. Banking tehnoloģiskā platforma ļauj ātri un ērti pielāgoties arvien jauniem banku tiešsaistes pakalpojumiem, nemainot risinājuma biznesa loģiku.FinLo ir modulārs portāla tipa programmatūras risinājums dažādu vadības un finanšu datu digitālai apstrādei, piemēram:
- Partneru biznesa statusa pārbaude un monitorings Lursoft - biznesa riskus ierobežojoša          funkcionalitāte, kas veic automātisku uzņēmuma statusa pārbaudi jaunam partnerim un ikdienas Lursoft monitoringa ziņojuma apstrādi pastāvīgo partneru izmaiņu kontrolei. Funkcija var tikt lietota patstāvīgi, vai integrēti biznesa vadības sistēmā, piemēram, Epicor iScala; šajā gadījumā apstrādājot pasūtījumu partnerim, kura statuss ir riska zonā, tas var tikt apturēts.
- ECB valūtas kursu automātiska ielāde Epicor iScala valūtu kursu reģistrā - darba laika ekonomijai un kļūdu ierobežošanai.

Biznesam specifiska funkcionalitāte var tikt pievienota ātri un ar zemām izmaksām, jo FinLo jau nodrošina sistēmas administrāciju, lietotāju vadību, integrāciju atbalstu un līdzīgi.

VIAPRO Iepirkumiem

Programmatūras risinājums, kas optimizē un integrē ražotāju B2B platformās jūsu preču un izejvielu iepirkšanas stratēģisko procesu, sākot ar pasūtījumu datu vadību, līdz preču saņemšanai un iekšējai sadalei.

VIAPRO Ražošanai

Programmatūras risinājums, kas integrācijā ar Epicor iScala paplašina ražošanas procesa un pasūtījumu izpildes uzraudzību un izejmateriālu, ražošanas izmaksu un gatavo preču nosūtīšanas digitālu kontroli.

Idejas biznesa procesu 
inovatīviem risinājumiem ?

0.0145 | 36 queries in 0.00853 | 2.00 MB