Mums ir risinājumi Jūsu biznesam

VIAPRO Kokrūpniecībai

ForestiLink ir Epicor iScala integrēts programmatūras risinājums, kas apkalpo kokmateriālu kustības datu apstrādi visā sagādes ķēdes garumā: ciršana, pievešana, transportēšana, uzkraušana ostā vai noliktavā. Optimālā variantā risinājums izmanto digitāli iegūtus datus no to reģistrācijas iekārtām, bet ir arī iebūvēta  funkcionalitāte datu manuālam ievadam. Katrā piegādes ķēdes posmā tiek nodrošināts kokmateriālu pašizmaksas aprēķins, kas ļauj reālā laikā pārraudzīt rentabilitātes indikatorus. 

RoundLink ir programmatūras risinājums, kas apkalpo zāģbaļķu uzmērīšanas datu apstrādi kvantitatīvā un finanšu izpratnē, balstoties uz uzmērīšanas iekārtu datiem. Standartā integrācija strādā ar plaši lietotajām Microtech iekārtām, bet funkcionalitāte pieļauj integrāciju ar jebkuru citu uzmērīšanas iekārtu, kas nodrošina digitālu datu pieejamību.
Pamatojoties uz uzmērīšanas iekārtas datiem, tiek ģenerēts Uzmērīšanas Akts. Lietotājam ir iespēja apskatīt un apstiprināt uzmērīšanas rezultātu, nodot datus trešajām pusēm, tai skaitā KpDC, un iegūt uzmērīšanas vēsturisko datu atskaites katra baļķa līmenī. Risinājums lielu uzmanību pievērš biznesa datu drošībai, ar to saprotot datu korekcijas iespēju ierobežojumus, korekciju reģistru, ja datu lauks ir atvērts redakcijai, un ziņojuma nosūtīšanu atbildīgajai personai. 

LogLink ir programmatūras risinājums, kas apkalpo piegādāto zāģbaļķu uzmērīšanas datu apstrādi kvantitatīvā un finanšu izpratnē, balstoties uz manuālu datu ievadu par uzmērītajām kravām ostās un terminālos. Līdzīgi kā RoundLink, risinājums nodrošina Uzmērīšanas Aktu sagatavošanu, piegāžu dokumentu kontroli, kokmateriālu sertifikācijas kontroli un krājumu kontroli. Biznesa risku izslēgšanai, risinājums ir integrēts ar Lursoft uzņēmumu monitoringa sistēmu, un piegādātāja juridiskais statuss tiek kontrolēts pirms darījuma noslēgšanas. Papildus tiek nodrošināti likumdošanā noteiktie dokumentu reģistri un piegādātāja rēķinu integrācija Epicor iScala. Datu drošības un korekciju uzraudzības uzstādījumi ir līdzīgi kā RoundLink.

EPICOR ERP : Kinetic & iScala

Epiocr industriju risinājumi ir funkcionāli un tehnoloģiski spēcīgas biznesa vadības sistēmas, kas uzņēmumiem palīdz integrēt un optimizēt biznesa procesus un atbalsta strauji augošus uzņēmumus vietējos un globālos tirgos.

VIAPRO Ražošanai

Programmatūras risinājums, kas integrācijā ar Epicor iScala paplašina ražošanas procesa un pasūtījumu izpildes uzraudzību un izejmateriālu, ražošanas izmaksu un gatavo preču nosūtīšanas digitālu kontroli.

Idejas biznesa procesu 
inovatīviem risinājumiem ?

0.0175 | 36 queries in 0.01197 | 2.00 MB