Mums ir risinājumi Jūsu biznesam

VIAPRO Ražošanai

Proda ir ERP sistēmā integrēts ražošanas vadības portāls, kas paplašina ražošanas procesa vadības un uzraudzības funkcijas, sākot ar ražošanas pasūtījuma transformāciju darba uzdevumā, izejmateriālu un darba operāciju kontroli, darba uzdevumu sadali pa ražošanas līnijām, ieskaitot apakšuzņēmējus, līdz gatavo ražojumu saņemšanai noliktavā un nosūtīšanai pasūtītājam. Risinājuma fokuss ir industriālo lietu interneta iespēju izmantošana procesu optimizācijai, izpildes laiku samazināšanai, datu precizitātei un cilvēkresursu ekonomijai. 

Proda funkcionalitāte nodrošina ražošanas pasūtījumu sagatavošanu, balstoties uz pircēja vai noliktavas pasūtījumu; pasūtījumu apvienošanu ražošanas lotēs pēc kopējām pazīmēm; izejmateriālu kontroli; jaudu plānošanu; gatavās produkcijas pakošanu piegādei un saņemšanai noliktavā; un pārdošanas loģistiku. Proda Mobile modulis nodrošina noliktavas darbinieku mobilitāti gan saņemot preces noliktavā, gan veicot piegādi pasūtītājam. Risinājums atbalsta apakšuzņēmēju iesaisti ražošanas procesā.

Proda paredz ciešu integrāciju ar ERP sistēmu, standartā Epicor iScala, kas nodrošina pieprasījuma un noliktavu uzskaiti, precīzu un detalizētu pašizmaksas aprēķinu un nepabeigtās ražošanas finanšu kontroli, balstoties uz ražošanas kvantitatīvajiem datiem.

VIAPRO Pārdošanas loģistikai

Programmatūras risinājums, kas nodrošina klientu pasūtījumu piegādes organizāciju par galveno mērķi stādot procesa optimizāciju, kļūdu izslēgšanu un piegādes maršrutu izpildes datu ieguvi apstrādei.

VIAPRO Finanšu vadībai

Programmatūras risinājumi, kas nodrošina digitālu datu apstrādi finanšu un vadības jomā - sadarbība ar bankām, valūtas kursu ieguve, partneru statusu risku monitorings, tipveida rēķinu elektroniska apstrāde un līdzīgi.

Uzlabo biznesa procesu
ar inovatīviem risinājumiem!

0.0393 | 36 queries in 0.03323 | 2.00 MB